Trauma

Een trauma kan ontstaan wanneer iemand één of meerdere schokkende gebeurtenissen meemaakt, zoals een ernstig verkeersongeluk, een brand, het overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld.

Een trauma ontstaat doordat de gebeurtenis(sen) niet goed verwerkt worden, dat ze geen plekje hebben gekregen.
Samen zorgen wij ervoor dat jouw trauma een plekje krijgt.
Zodat je verder kunt zonder belemmerende gedachten of eventuele schuldgevoelens.

Zet je angst opzij.

ANGST IS GEDRAG

Zodra je dit beseft begint de verandering al, want gedrag kun je veranderen als jij dat wilt.

Wordt nu eigenaar van jouw probleem, dat jij je trauma noemt, en neem de eerste stap
richting verandering.
Bevrijd jezelf!

Wordt nu ‘’eigenaar’’ van jouw probleem en neem de eerste stap richting verandering. Bevrijd jezelf!

Herken je deze klachten?

PTTS het steeds opnieuw beleven van een verschrikkelijke gebeurtenis

Vermijdingsreacties

Negatieve gedachten

Te sterke gevoelens

Een sterke prikkelbaarheid

Hyperactivatie

HAPPY HEALTHY TRAUMA TRAJECT

Meer informatie

INHOUD

Telefonisch contact – Vragenlijst per mail – Intake + Factuur – Hypnose & Coaching Sessies ( totaal gemiddeld 6 tot 9 uur ) – Nazorg

EXTRA’S

MP3 Opnames –  Bewustwording van jouw denken – Soort life-line (dwz; dat ik in contact sta met jou per telefoon WhatsApp en mail) gedurende het hele traject .

Jij bent voor mij gedurende jouw traject de belangrijkste persoon zodat jij jouw doelen behaalt!